Prof. dr hab. Ireneusz Balicki

Prof. dr hab. Ireneusz Balicki, od 1985 roku jest nauczycielem akademickim  w Katedrze i Klinice Chirurgii Zwierząt Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.
W 1994 roku uzyskał stopień  doktora nauk weterynaryjnych. Specjalizację z  chirurgii zwierząt zdobył w 1997 roku. W  2005 roku na podstawi monografii „Badania  nad  rozpoznawaniem  i  leczeniem  przewlekłego  powierzchownego  zapalenia  rogówki  u  psów” otrzymał stopień naukowy doktora habilitowanego o specjalności chirurgia i okulistyka. Tytuł naukowy profesora nauk weterynaryjnych uzyskał w 2014 roku.
Jest członkiem PTNW, PSLWMZ a także European Society of Veterinary Ophthalmology oraz East European Society of Veterinary Ophthalmology (EESVO). Był członkiem  założycielem EESVO,  PSLWMZ i Sekcji okulistycznej tego stowarzyszenia oraz Przewodniczącym Sekcji Okulistycznej Komisji ds. Badania i Certyfikacji Wad Wrodzonych Zwierząt  PSLWMZ. Prof. Ireneusz Balicki jest członkiem Zarządu EESVO. Jest autorem ponad 140 publikacji  z zakresu okulistyki, anestezjologii i chirurgii weterynaryjnej. Prowadzi liczne szkolenia podyplomowe i specjalizacyjne dla lekarzy weterynarii.
Zakres jego zainteresowań naukowych obejmują zagadnienia z dziedziny okulistyki weterynaryjnej ze szczególnym uwzględnieniem chorób rogówki, wad wrodzonych narządu wzroku oraz optycznej koherentnej tomografii.



 
     tel. 603 066 376