Prof. dr hab. Ireneusz Balicki

Prof. dr hab. Ireneusz Balicki, od 1985 roku jest nauczycielem akademickim  w Katedrze i Klinice Chirurgii Zwierząt Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.
W 1994 roku uzyskał stopień  doktora nauk weterynaryjnych. Specjalizację z  chirurgii zwierząt zdobył w 1997 roku. W  2005 roku na podstawi monografii „Badania  nad  rozpoznawaniem  i  leczeniem  przewlekłego  powierzchownego  zapalenia  rogówki  u  psów” otrzymał stopień naukowy doktora habilitowanego o specjalności chirurgia i okulistyka. Tytuł naukowy profesora nauk weterynaryjnych uzyskał w 2014 roku.
Jest członkiem PTNW, PSLWMZ a także European Society of Veterinary Ophthalmology oraz East European Society of Veterinary Ophthalmology (EESVO). Był członkiem  założycielem EESVO,  PSLWMZ i Sekcji okulistycznej tego stowarzyszenia oraz Przewodniczącym Sekcji Okulistycznej Komisji ds. Badania i Certyfikacji Wad Wrodzonych Zwierząt  PSLWMZ. Prof. Ireneusz Balicki jest członkiem Zarządu EESVO. Jest autorem ponad 140 publikacji  z zakresu okulistyki, anestezjologii i chirurgii weterynaryjnej. Prowadzi liczne szkolenia podyplomowe i specjalizacyjne dla lekarzy weterynarii.
Zakres jego zainteresowań naukowych obejmują zagadnienia z dziedziny okulistyki weterynaryjnej ze szczególnym uwzględnieniem chorób rogówki, wad wrodzonych narządu wzroku oraz optycznej koherentnej tomografii. 
     tel. 603 066 376
 

Lek. wet. Jowita Zwolska

Lek. wet. Jowita Zwolska jest aktywnym członkiem European Society of Veterinary Ophthalmology (ESVO), pełni funkcję Vice Prezesa East European Society of Veterinary Ophthalmology (EESVO). Jest współorganizatorem konferencji oraz wykładów, a także autorem doniesień, artykułów i współuczestnikiem projektów naukowych z zakresu okulistyki weterynaryjnej.
Staż kliniczno-naukowy odbyła na Katedrze Okulistyki Szpitala Weterynaryjnego Uniwersytetu Kalifornijskiego w Davis, Kalifornia.
Obecnie jest w trakcie pracy doktorskiej w Katedrze i Klinice Chirurgii Zwierząt Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.
   
     tel. 601 334 797