Prof. dr hab. Ireneusz Balicki

Prof. dr hab. Ireneusz Balicki, od 1985 roku jest nauczycielem akademickim  w Katedrze i Klinice Chirurgii Zwierząt Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.
W 1994 roku uzyskał stopień  doktora nauk weterynaryjnych. Specjalizację z  chirurgii zwierząt zdobył w 1997 roku. W  2005 roku na podstawi monografii „Badania  nad  rozpoznawaniem  i  leczeniem  przewlekłego  powierzchownego  zapalenia  rogówki  u  psów” otrzymał stopień naukowy doktora habilitowanego o specjalności chirurgia i okulistyka. Tytuł naukowy profesora nauk weterynaryjnych uzyskał w 2014 roku.
Jest członkiem PTNW, PSLWMZ a także European Society of Veterinary Ophthalmology oraz East European Society of Veterinary Ophthalmology (EESVO). Był członkiem  założycielem EESVO,  PSLWMZ i Sekcji okulistycznej tego stowarzyszenia oraz Przewodniczącym Sekcji Okulistycznej Komisji ds. Badania i Certyfikacji Wad Wrodzonych Zwierząt  PSLWMZ. Prof. Ireneusz Balicki jest członkiem Zarządu EESVO. Jest autorem ponad 140 publikacji  z zakresu okulistyki, anestezjologii i chirurgii weterynaryjnej. Prowadzi liczne szkolenia podyplomowe i specjalizacyjne dla lekarzy weterynarii.
Zakres jego zainteresowań naukowych obejmują zagadnienia z dziedziny okulistyki weterynaryjnej ze szczególnym uwzględnieniem chorób rogówki, wad wrodzonych narządu wzroku oraz optycznej koherentnej tomografii. 
     tel. 603 066 376
 

Dr hab. n. wet. Łukasz Kurek

Dr Hab. Łukasz Kurek ukończył studia na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie w 1997 roku. Następnie przez rok na zasadach wolontariatu szkolił się w gabinetach w południowej Polsce, a w 1999 roku rozpoczął studia doktoranckie w Katedrze i Klinice Chorób Wewnętrznych Zwierząt. W 2002 roku obronił pracę doktorską z zakresu niedoborów mineralnych. W 2018 roku uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego.
Od 20 lat prowadzi diagnostykę i terapię pacjentów w uniwersyteckiej Klinice Chorób Wewnętrznych Zwierząt. Uczestniczył w ogromnej liczbie konferencji, kursów i szkoleń oraz w warsztatach weterynaryjnych, także jako wykładowca i organizator. Szczególnie interesuje się chorobami metabolicznymi oraz ich profilaktyką. W obrębie jego zainteresowań znajduje się także analityka kliniczna i laboratoryjna, choroby układu oddechowego, moczowego, przewodu pokarmowego oraz zaburzenia występujące u pacjentów geriatrycznych.
W swojej codziennej pracy ze zwierzętami kładzie nacisk na regularną profilaktykę, która w dłuższym okresie czasu może przynieść wymierne korzyści. Stara się w każdej sytuacji dbać o komfort swojego pacjenta, tak w zdrowiu jak i w chorobie. Zdobyta wiedza, ustawiczne kształcenie, a także wieloletnie doświadczenie pomagają mu w doborze odpowiednich metod postępowania z pacjentem.
Prywatnie uwielbia długie spacery w górach i przebywanie na świeżym powietrzu w otoczeniu zwierząt.

 
     tel. 605 615  067